מבצעים

first aliyah museum גלריה ארועים ותערוכות העלייה הראשונה סיורים

המוזיאון

 

מוזיאון העליה הראשונה 1 מוזיאון העליה הראשונה 2 מוזיאון העליה הראשונה 3
מוזיאון העליה הראשונה 4 מוזיאון העליה הראשונה 5 מוזיאון העליה הראשונה 6
מוזיאון העליה הראשונה 9 מוזיאון העליה הראשונה 8 מוזיאון העליה הראשונה 7
מוזיאון העליה הראשונה 12 מוזיאון העליה הראשונה 11 מוזיאון העליה הראשונה 10

 

זכרון יעקבזכרון יעקב 3 זכרון יעקב 2 זכרון יעקב 1
זכרון יעקב 6 זכרון יעקב 5 זכרון יעקב 4
זכרון יעקב 9 זכרון יעקב 8 זכרון יעקב 7
זכרון יעקב 12 זכרון יעקב 11 זכרון יעקב 10
זכרון יעקב 15 זכרון יעקב 14 זכרון יעקב 13להגדלת המפה לחץ עלייה
  הנדיב 2, ת.ד 310 זכרון יעקב 30900 , טל 888 / 04-6294777 museum@zy1882.co.il