מבצעים

first aliyah museum גלריה ארועים ותערוכות העלייה הראשונה סיורים
 

מה כדאי לדעת על העלייה הראשונה

מהיכן הגיעו? בעיקר ממזרח אירופה: רומניה ורוסיה.
מי היו העולים? בעלי משפחות, שומרי מסורת, בעלי שאיפות וחלומות.
רובם לא היו עשירים אלא בעלי מלאכה וסוחרים זעירים.
מאין עוד? יהודי תימן עלו בסימן אעלה בתמ"ר (תרמ"ב) והתיישבו בירושלים
מתי זה היה?   1882-1904.
העלייה התבצעה בשני גלים עיקריים: 1882-3 ו - 1890-1
מה היו הגורמים לעלייה?
ההתעוררות הלאומית החלה עקב פוגרומים (פרעות (שנעשו ביהודי רוסיה ע "י המקומיים. כמו כן המדיניות האנטישמית שננקטה ע "י השלטונות ברוסיה וברומניה שללה מן היהודים את רוב זכויות האזרח שלהם  הם סבלו ממצוקה כלכלית והיו שרויים בעוני כבד.
מי שלט בארץ?  התורכים.
האם גרו יהודים בארץ באותה תקופה?
כן. יהודים גרו בארץ בעיקר בארבע ערי הקודש : ירושלים, צפת , חברון וטבריה. מיעוט ישב בערי הגליל , יפו וחיפה (נקראו "הישוב הישן") .   בשנת 1882  היה  מספרם כ  26,000 איש. למעלה ממחצית הישוב היהודי התרכז בירושלים. רובם התרכזו בלימוד תורה. 90%  מיהודי הארץ התקיימו מכספי ה "חלוקה" (תרומות של יהודים שנאספו בקהילות השונות באירופה וחולקו בין יהודי א "י).
הישוב היהודי בארץ היה חשוב על מנת לשמור על הקשר בין העם היהודי לבין ארץ ישראל.  היהודים היושבים בארץ נתפסו כמי  שמקיימים מצווה ובזכותם נשמרת ארץ האבות וכך יחישו את הגאולה. עיקר עיסוקם היה לימוד תורה ותפילה במקומות הקדושים.
אולם  במחצית השנייה של המאה ה- 19 , עקב גידול הישוב הישן פי 4 , לא הספיקו כספי החלוקה לכולם , לכן ביקשו כמה מיהודי ארץ ישראל להתחיל להתפרנס בכוחות עצמם מעבודה חקלאית וממסחר. הוקם בית הספר החקלאי הראשון "מקווה ישראל", שנוסד בשנת 1870 ע"י חברת "כל ישראל חברים "  שנוסדה בצרפת כדי להושיט סיוע פילנטרופי על בסיס הומניטרי לקהילות היהודיות באשר הן, ושמה דגש על קידום מפעלי חינוך ותרבות ביזמתו של קרל נטר, כמו כן נוסדה פתח תקווה - "אם המושבות" בשנת 1878 ע"י קבוצת יהודים חרדים מירושלים, שביקשה להשתחרר מכספי ה"חלוקה". עקב מחלות, שטפונות, מלריה וחיכוכים קשים בין המתיישבים התפרק הישוב ב- 1881.

לעומת זאת , העולים בעלייה הראשונה רצו מלכתחילה להתפרנס בכוחות עצמם ולא להסתמך על כספי אחרים.


 
להגדלת המפה לחץ עלייה
  הנדיב 2, ת.ד 310 זכרון יעקב 30900 , טל 888 / 04-6294777 museum@zy1882.co.il